Ngày 16.11.2018: Sống giới luật yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17, 26-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.”

SỐNG GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Ngày Thiên Chúa trở lại không biết rõ giờ nào nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến. Suy đoán nhiều chỉ là vô ích mất công.

Điều cần thiết hơn hết là thái độ sẵn sàng trong đời sống. Một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, một cuộc sống hoà thuận, yêu thương anh em là dấu hiệu của người thức tỉnh.

Sự phán xét trong ngày tái lâm không dựa vào những hình thức sinh hoạt bên ngoài nhưng là phẩm chất đời sống bên trong từng người.

Yêu thương, phục vụ và chu toàn bổn phận trong gia đình, ngoài xã hội, cũng là chính là việc sẵn sàng chuẩn bị cho “ngày Chúa đến”.

Xin Chúa giúp mọi gia đình chúng ta tích cực thực thi Lời Chúa mời gọi. Amen.

Trả lời