Ngày 09.11.2018: Chăm sóc đền thờ tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Dothái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc.

Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

CHĂM SÓC ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Để trả lại sự trong sáng và sạch sẽ của đền thờ, không có con đường nào khác ngoài việc đánh đổi. Đức Giêsu chẳng ra lệnh cho các con buôn trong đền thờ: “đem tất cả những thứ này ra khỏi đây” đó sao!

Không phải sửa đổi mà là thay thế. Cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt. Điều xấu phải bị loại đi, nghĩa là trả lại vị thế của Thiên Chúa trong đền thờ

Dung mạo của Đức Giêsu tại đền thờ sau khi được thanh tẩy đã thay thế vị trí của các thượng tế và Kinh sư; luật cũ được thay thế bởi sự hiện diện của Luật mới. Lúc này, giữa đền thờ, thay cho tiếng ồn ào của phường buôn bán, đổi bạc là lời của Đức Giêsu.

Xin cho tâm hồn chúng ta luôn thấm đượm Lời Chúa, vì không có Chúa, ắt hẳn hoa trái sự dữ sẽ trổ sinh nơi tâm hồn chúng ta. Amen

Trả lời