Ngày 07.11.2018: Chọn Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14, 25-33.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.

CHỌN CHÚA

Lời giáo huấn hôm nay diễn ra trong khung cảnh nhiều người đang cùng đi đường với Đức Giêsu, Đức Giêsu cho thấy điều kiện để theo Người là “từ bỏ” và “vác thập giá hàng ngày”.

Đó là sự dứt khoát của người môn đệ bước theo Thầy Giêsu. Sự dứt khoát này đôi khi là sự đánh đổi những mối tương quan gia đình thân thuộc nếu như những mối tương quan ấy ngăn cản chúng ta đi theo Chúa. “Ai không bỏ từ bỏ cha mẹ,… và ngay cả mạng sống thì không xứng với Ta”.

Mặt khác, theo Chúa không phải là hành động mù quáng, đầy cảm tính nhưng hành vi của những con người khôn ngoan biết hơn thua khi chọn lựa, và chúng ta đã chọn Chúa để dành được chiến thắng sau cùng.

Xin Chúa trợ giúp chúng ta dứt khoát chọn Chúa và biết từ khước những gì ngăn trở ta đến với Chúa. Amen

 

Trả lời