Ngày 30.10.2018: Công dân Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13, 18-21.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

Nước Thiên Chúa khác với nước con người. Các quốc gia trần thế này được điều hành bởi luật con người, bởi ý muốn của con người, còn Nước Thiên Chúa thì tuân theo Luật Thiên Chúa, thánh ý Thiên Chúa. Đường lối Thiên Chúa thì khác xa đường lối con người. Các dụ ngôn hôm nay minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Những gì con người tưởng là bé nhỏ vô dụng, thì Thiên Chúa lại làm cho lớn lao vĩ đại. Do đó, chúng ta được mời gọi hãy thực thi những công việc đơn sơ nhỏ bé với lòng mến yêu, vì Thiên Chúa sẽ làm cho nó nên phi thường lớn lao. Chúng ta cũng không thất vọng về những cố gắng chân thành, mặc dù hiện tại chưa sinh hoa trái, vì tương lai Thiên Chúa sẽ làm cho tất cả được “dậy men yêu thương”.

 

 

Trả lời