Ngày 28.10.2018: Con mắt đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 46-52.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

CON MẮT ĐỨC TIN

Đức tin là điều kiện Đức Giêsu đòi hỏi nơi con người, nếu họ muốn có phép lạ. Và phép lạ Đức Giêsu thực hiện cũng là để củng cố niềm tin cho con người.

Đức tin không bao giờ chỉ được thể hiện trên môi miệng, nhưng phải được cụ thể qua hành động của chúng ta. Anh mù hôm nay được chữa lành, vì anh chứng tỏ đức tin vào Đức Giêsu qua hành động của mình, đó là kiên trì kêu cầu, dẫu cho người khác mắng mỏ, chỉ trích.

Nếu như hôm nay anh mù hạnh phúc một vì đôi mắt thể lý của anh được sáng, thì có lẽ anh hạnh phúc mười vì đôi mắt tâm hồn đã nên sáng, vì anh đã gặp được tình yêu chữa lành của Đức Giêsu.

Xin cho chúng ta cũng được ơn chữa lành khỏi bệnh mù về con mắt đức tin, để nhờ đó tâm hồn chúng ta nên sáng mà thấy được tình yêu và ơn cứu độ Chúa dành cho mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.