Ngày 26.10.2018: Thực thi thánh ý Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế.

Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

THỰC THI THÁNH Ý THIÊN CHÚA

Con người là thụ tạo có diễm phúc được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người, tức là có trái tim để yêu thương và lý trí để suy xét.

Thiên Chúa không đặt con người vào trong vũ trụ này như những cỗ máy, nhưng là thụ tạo có hiểu biết và tự do để chọn lựa điều hay lẽ phải và xa tránh điều dữ xấu xa. Và điều mang lại thiện ích nhất cho con người đó là nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, được mặc khải cụ thể rõ ràng qua con người và giáo huấn của Đức Giêsu.

Thế nên, biết nhiều điều, mà chưa nhận biết Đức Giêsu và sống theo giáo huấn của Người thì cũng bằng không. Xin cho chúng ta biết dùng những hồng ân và khả năng Chúa ban để trước hết kiếm tìm và thực thi thánh ý Thiên Chúa.

 

Trả lời