Ngày 19.10.2018: Vững bước theo Ngài

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 1-7 

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men Biệt phái, nghĩa là sự giả hình.

Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

VỮNG BƯỚC THEO NGÀI

Thái độ chân thành và tin tưởng vào Chúa là thông điệp chúng ta có thể tìm thấy trong bài Tin mừng hôm nay. Trong tương quan với Chúa và với tha nhân, chúng ta được mời gọi sống chân thành, yêu thương và đặc biệt hết lòng tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa “Ðấng sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục”.

Thật vậy, với những kẻ vô thần, những kẻ “lòng một dạ hai” thì luôn nơm nớp lo sợ; sợ chết, sợ bị trừng phạt, sợ bị vạch bộ mặt gian dối. Trong khi đó, những người bước theo Đức Giêsu thì hãy mừng vui lên vì thế gian cùng lắm thì chỉ giết được thân xác mà thôi. Chính Chủ Tể sự sống sẽ cho họ sống lại muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong gia đình con vững bước theo Ngài.

Trả lời