Ngày 15.10.2018: Sự cứng lòng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 29-32.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy.

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon.

Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

SỰ CỨNG LÒNG

Con người ngày càng muốn thách thức Thiên Chúa, họ muốn được thỏa mãn những tò mò của mình hơn là tìm kiếm Thiên Chúa và tin tưởng vào người. Quả thật, ta thấy hễ nghe đâu có gì lạ, có gì bất thường là người ta kéo đến ùn ùn để thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ, nhưng những lời rao giảng mời gọi của các môn đệ Chúa hàng ngày thì người ta lại không thèm để ý tới.

Quả thật, Đức Giêsu chắc hẳn đã nổi giận khi nói “Dòng giống này là dòng giống gian ác”. Người dân đã không còn tin vào sự hiện hữu cũng như quyền năng của Thiên Chúa. Họ đã bỏ đường lối của Thiên Chúa mà chạy theo tà thần và thế tục.

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn vững tin vào Ngài.

 

Trả lời