Ngày 14.10.2018: Từ bỏ để theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 17-27

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Từ bỏ những gì mình đang có luôn là  một thách đố đối với con người. Quả thật, chắc hẳn kinh nghiệm về đời sống bệnh tật, đói khổ xưa nay đã ám ảnh con người, vì thế họ luôn mong tìm được một chỗ dựa an toàn, bảo đảm.

Tiền bạc vật chất là cái mà có thể đảm bảo điều ấy trước mắt. Thế nhưng, Thầy Giêsu lại bảo người ta “hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Người giàu có trong bài Tin mừng hôm nay chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Thật không đơn giản để từ bỏ tất cả những gì mình có mà theo Thầy Chí Thánh. Nhưng lời mời gọi của Thầy vẫn là một lời mời gọi thẳm sâu, liên tục và dứt khoát. Tin vào Thầy, tin vào quyền năng của Thầy, lấy Thầy làm niềm vui, làm gia nghiệp…là đi theo Thầy không chút do dự đắn đo, tính toán vì biết rằng chính Thầy là nguồn an toàn vĩnh cửu.

Lạy Thầy Giêsu Chí Thánh, xin ban sức mạnh cho con, xin mở tai mắt, linh hồn con; xin ban ơn khôn ngoan cho con để con nhận biết Thầy là sự bảo đảm, là nơi an toàn duy nhất, là nguồn hạnh phúc muôn đời. Amen.

 

Trả lời