Ngày 09.10.2018: Ánh sáng đời ta

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 38-42.

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

ÁNH SÁNG ĐỜI TA

Chúa Giêsu không trách cứ Mátta về công việc của chị nhưng là nhắc nhớ chị hãy luôn biết ưu tiên cho việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa trong mọi hoàn cảnh để rồi từ đó lời Người sẽ soi sáng cho mọi việc chị làm.

Là những người con của Chúa, chúng ta có thường để cho lời của Người soi sáng trong những việc làm của mình không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chọn lời Ngài làm khí cụ dẫn đường, để qua cuộc hành trình trần thế này, chúng con được sống trong Nước Chúa. Amen.

Trả lời