Ngày 06.10.2018: Phần thưởng dành cho con cái Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 17-24.

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”.

Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con.

Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO CON CÁI CHÚA

Con người mang nhiều giới hạn, bởi vì họ mang thân phận cát bụi, nay còn mai mất. Quả thật, chỉ một làn gió thoảng cũng đủ quật ngã con người.

Nhưng ta thấy trong bài Tin mừng hôm nay, bảy mươi hai môn đệ đã vui mừng vì bắt các quỷ thần vâng phục họ. Thật là khủng khiêp! Bởi đâu họ có quyền năng như vậy? Câu trả lời là từ Thiên Chúa.

Thật vậy, những ai bước theo Chúa, sống theo giới luật của Người đều không bị giới hạn bởi giới hạn của mình. Họ có thể làm chủ mọi vật trên đời kể cả quỷ ma. Hơn thế nữa, như Chúa nói phần thưởng cao trọng nhất vẫn là “tên các con đã được ghi trên trời”.

Phần thưởng xứng đáng dành cho ta vẫn là ở với Chúa, ở trong Chúa mỗi ngày và mãi mãi

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Ngài tỏa lan trên cuộc đời chúng con trong mỗi phút giây. Xin cho chúng con biết chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người chúng con gặp gỡ ngày hôm nay. Amen.

Trả lời