Ngày 05.10.2018: Giá trị của Lời Chúa trong cuộc sống

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.

GIÁ TRỊ CỦA LỜI CHÚA TRONG CUỘC SỐNG

Sự thiện hảo tối hậu chỉ có nơi Thiên Chúa. Quả thật, từ xa xưa, loài người đã muốn tự mình tìm lấy cho mình một con đường riêng, con đường giải thoát khỏi mọi đau khổ…, tuy nhiên, họ đã nhận lấy sự thất bại ê chề.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa kêu gọi con người hãy tự biết mình, biết chấp nhận giới hạn của mình để khiêm nhu và khôn ngoan đón nhận lời Chúa qua sự giảng dạy của các Tông đồ.

Trong thời đại chúng ta đang sống, Lời Chúa có vẻ như không còn mấy hấp dẫn, không còn được cho là khôn ngoan bằng các triết thuyết nghiêng về thế tục. Nhiều người, nhiều phong trào, phe phái tỏ ra khinh thường lời Chúa và các giáo huấn của Giáo hội. Hơn hết, trong bối cảnh đó, Chúa mời gọi ta hãy kiên nhẫn, mạnh dạn, vững tin và làm chứng cho lời Người.

Trả lời