Ngày 03.10.2018: Tin tưởng vào quyền năng của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9, 57-62

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Theo tâm lý chung, con người luôn đi tìm một nơi để mà nương tựa, mà “an cư lạc nghiệp”. Thế nhưng, một khi đã bước theo Chúa, theo Chân Lý vĩnh cửu thì người ta không cần phải lo lắng về nơi an cư lạc nghiệp nữa, bởi vì chính Chúa là nơi mà họ cần ở lại, dù thế gian có chuyển vần, đổi thay như thế nào.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa muốn mời gọi ta hãy dứt khoát tin tưởng vào Người để bước đi trong bình an, bởi vì chính Chúa là nguồn bảo đảm duy nhất và tuyệt đối cho sự an toàn của ta. “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thức tỉnh để vững tin vào quyền năng tuyệt đối của Ngài trên mọi sự. Amen

 

Trả lời