Ngày 29.09.2018: Sống gần Chúa như thiên thần

 

Tin mừng theo thánh  Gioan: Ga 1,47-51.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

SỐNG GẦN CHÚA NHƯ THIÊN THẦN

Mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần, chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa quan tâm đến con người biết là dường nào. Người yêu thương nên đã tạo dựng nên Thiên thần, thế giới vô hình để đồng hành và gìn giữ chúng ta thuộc thế giới hữu hình.

Danh xưng của các vị nói với chúng ta rằng: tất cả mọi sự tốt, thiện, lành đều thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta chiến thắng được mọi sự không phải do nỗ lực của chúng ta nhưng là nhờ tình thương Thiên Chúa dành cho.

Lạy Chúa, ước chi chung con luôn có đời sống thân mật với Người như các thiên thần hằng hiện diện và vui chầu trước Thánh nhan.

Trả lời