Ngày 22.09.2018: Đất tốt cho hạt giống Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 8, 4-15.

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình.

Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”.

ĐẤT TỐT CHO HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Dụ ngôn “người gieo giống” mà Tin mừng hôm nay thuật lại, là một trong bảy dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Trời. Thiên Chúa chính là người gieo giống. Tâm hồn mỗi người là những mảnh đất. Hạt giống là lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Hạt giống được gieo vãi vào nơi: vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt. Nhưng chỉ nơi đất tốt hạt giống mới trổ sinh bông hạt và làm cho công khó của người gieo giống không trở nên vô ích.

Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên “mảnh đất tốt” cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết quả. Để trở thành đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa, ta cần có một tâm hồn khao khát lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ mà kiên trì thực hiện; nghĩa là đi con đường Chúa Giêsu đã đi: “từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày theo Chúa” và sống giới răn mến Chúa, yêu người.

Trả lời