Ngày 21.09.2018: Trung thành bước theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Mát thêu: Mt 9, 9-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người Biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

TRUNG THÀNH BƯỚC THEO CHÚA

Cùng với Giáo hội, hôm nay chúng ta mừng kính thánh Matthêu Tông đồ, một người thu thuế, được Đức Giêsu chọn gọi làm Tông đồ của Chúa.

Khi nghe tiếng Chúa gọi mời, thánh Matthêu đã bỏ lại tất cả để dấn bước theo Người. Nhờ tiếp xúc với Chúa Giêsu, Matthêu đã dứt khoát với quá khứ tội lỗi của mình, để làm chứng cho Tin mừng, và đem Tin mừng đến cho mọi người.

Mừng lễ thánh Matthêu, chúng ta không chỉ chúc tụng, ngợi ca thánh nhân mà thôi; nhưng chúng được mời gọi noi gương thánh nhân, sống một đời trung thành với sứ mạng làm Kitô hữu giữa trần thế, để nên gương sáng cho mọi anh chị em xung quanh chúng ta. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.

Trả lời