Ngày 20.09.2018: Cảm thông

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 36-50.

Khi ấy, có một người Biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người Biệt phái và vào bàn ăn.

Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người Biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm.

Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm… Thấy thế, Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”.

Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.

CẢM THÔNG

Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện sứ mạng cứu độ con người, nhất là người tội lỗi.

Tội lỗi của con người dù có nặng nề đến mấy đi nữa, nếu có lòng ăn năn sám hối thì vẫn được thứ tha, vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót qua hành động khoan dung tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi nặng nề trong bài Tin mừng hôm nay.

Chúa không xét đoán bên ngoài theo dư luận của đám đông mà thấy rõ tấm lòng hối cải của chị ở bên trong. Vì chính hành vi bao dung này đã làm cho người phụ nữ này thay đổi cuộc đời.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, để chúng ta, nhất là những thành viên trong cùng một gia đình gần nhau hơn nữa. Amen

Trả lời