Ngày 14.09.2018: Vác thánh giá mỗi ngày để theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3,13-17.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

VÁC THÁNH GIÁ MỖI NGÀY ĐỂ THEO CHÚA

Cùng với Giáo hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Suy tôn Thánh giá Chúa.

Thánh giá chính là hình ảnh rõ rệt nhất, tha thiết nhất của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” Thánh giá là hình ảnh của tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chính cái chết đau thương của Chúa Giêsu là giá chuộc đền mọi tội lỗi chúng ta: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời”.

Mừng lễ Suy tôn Thánh giá hôm nay, chúng ta được mời gọi can đảm vác thập giá mình mỗi ngày, trung thành theo Chúa trên con đường thập giá, tiến tới vinh quang phục sinh với Chúa trên thiên đàng.

Trả lời