Ngày 12.09.2018: Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 6, 20-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

HẠNH PHÚC CỦA CON LÀ Ở KỀ BÊN CHÚA

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Chúa Giêsu và quy chiếu cuộc đời của ta với Người, để vui mừng khi được sống tinh thần nghèo khó như Chúa Giêsu.

Một cách cụ thể, đó là sống hết mình và hiến thân trọn vẹn cho tha nhân, nhất là những người bần cùng trong xã hội. Chúng ta cần phải xác định thật rõ rằng: gia tài đích thực của chúng ta là Thiên Chúa. Giá trị lớn lao nhất là sống cho Thiên Chúa qua cung cách phục vụ tha nhân, sống bác ái với mọi người. Cùng đích của con người không phải là của cải chóng qua đời này mà là cuộc sống mai hậu.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết noi gương Chúa, mặc lấy tâm tình nghèo khó như Ngài, ngõ hầu chúng con được thanh thản, tự do để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ người mọi người cách vô vị lợi. Amen.

Trả lời