Ngày 05.09.2018: Tin tưởng vào Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 4, 38-44.

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày hôm sau, Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

TIN TƯỞNG VÀO CHÚA

Tin mừng hôm nay phác họa lại một ngày sống tiêu biểu của Chúa Giêsu.

Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian là để dạy dỗ, loan báo Tin mừng và ban ơn cứu độ cho con người. Cùng với việc rao giảng Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho nhiều người, giải thoát con người khỏi mọi đau khổ thể xác và tâm hồn.

Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa, tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Người, để được Chúa chữa lành những cơn sốt thể xác và tâm hồn. Amen.

Trả lời