Ngày 02.09.2018: Giữ luật Chúa trong tình yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23.

Khi ấy, những người Biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước.

Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người Biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng.

Vậy những người Biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.

Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

GIỮ LUẬT CHÚA TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG

Luật Chúa là luật yêu thương. Thiên Chúa ban lề luật để con người nhờ đó mà được sống an vui hạnh phúc. Thế nhưng nhiều người lại quá nại vào lề luật để xử sự thiếu bác ái với đồng loại, hoặc núp sau lề luật để hành xử với người khác theo ý của mình.

Chúa Giêsu không chấp nhận chúng ta mang danh hiệu con cái Chúa mà “bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Vì thế, thư của thánh Giacôbê khuyên ta hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời Chúa, và “hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông.”

Nghĩa là sống bác ái chân chính với lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền. Xin cho mỗi chúng ta biết tôn thờ Chúa cách chân thật, bằng việc nỗ lực tuân giữ luật Chúa và hết lòng yêu mến tha nhân. Amen.

Trả lời