Ngày 27.08.2018: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 23, 13-22.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho Chúa qua hành động tốt của mình. Nói cách khác, muốn dạy người khác điều gì, chính chúng ta phải là những người đã sống và cảm nghiệm trước khi khuyên bảo người khác. Làm tất cả vì vinh danh Chúa, chứ không phải lấy Chúa làm “bình phong” để “tô son chát phấn” nhằm đề cao danh dự, tiếng tăm cho bản thân mình.

Xin Chúa nâng đỡ đức tin còn yếu kém nơi chúng ta, để chúng ta dám sống theo đòi hỏi Tin mừng của Chúa. Xin tháo gỡ nơi chúng ta những cách tôn thờ giả tạo, để chúng ta sống chân thành trước mặt Chúa. Xin giúp chúng ta thật sự trưởng thành trong Đức tin và tình yêu Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết lắng nghe lời Chúa dạy và thực thi trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Trả lời