Video: Nhận chức Tu viện trưởng Tu viện Thánh Albertô 15.8.2018

 

Video: Nhận chức Tu viện trưởng Tu viện Thánh Albertô 15.8.2018Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2018, trong niềm vui mừng kính lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Tu viện Thánh Albetô Cả cũng đã có nhiều niềm vui nối tiếp hòa vào trong ngày lễ đặc biệt mừng kính Mẹ rất thánh của chúng ta.

Niềm vui trước hết là Tu viện diễn ra nghi thức nhậm chức của tân tu viện trưởng, cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam vào lúc 4h chiều trong ngày (trích Bản tin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời