Ngày 13.08.2018: Trách nhiệm xây dựng cuộc sống chung

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 17, 21-26.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG CUỘC SỐNG CHUNG

Cuộc sống chung luôn đòi buộc ta phải có trách nhiệm chung tay làm cho môi trường và cuộc sống chung quanh mỗi ngày được tốt hơn.

Mặc dầu được miễn thuế, nhưng Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay đã nhắc nhở Tông đồ Phêrô phải chu toàn bổn phận không chỉ cho “con mà còn cả cho Thầy”, để làm gương sáng cho mọi người.

Ước mong sao mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa, chu toàn bổn phận của mình cách tự nguyện để chung tay lo cho công việc chung, biết đóng góp phần nhỏ bé của mình như là một viên đá sống động để xây dựng Giáo hội cả vật chất lẫn tinh thần ngày một tốt đẹp hơn.

Trả lời