Ngày 07.08.2018: Lạy Thầy Giêsu xin cứu con

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 14, 22-36.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”.

LẠY THÀY GIÊSU, XIN CỨU CON

Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ đang trên thuyền để đi sang bờ bên kia. Trong lúc các ông trèo thuyền ra xa, thì gió lớn nổi lên, khiến các ông lo sợ hoảng hốt kêu cầu Chúa. Chính lúc đó, Chúa đến cứu giúp các ông.

Cuộc đời con người nhiều khi gặp phải phong ba bão táp như con tàu trên biển cả. Mọi sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh. Nhưng chính trong thử thách và trong bão tố mà “đức tin nhỏ bé, kém cỏi” của chúng ta được thẩm định và thực hành. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta và Chúa còn mời gọi chúng ta hãy có thái độ như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Chính lúc đó, Chúa sẽ đến gần chúng ta, giơ tay kéo chúng ta lên. Điều tiên quyết là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Xin Chúa hãy nắm lấy tay chúng ta, để dù biển đời có sóng gió thì thuyền đời ta vẫn về tới bến bờ bình an. Amen.

Trả lời