Ngày 31.07.2018: Thiện và ác

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 36-43.

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

THIỆN VÀ ÁC

Qua việc giải thích dụ ngôn “cỏ lùng trong ruộng lúa” trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, sự tốt và sự xấu nằm ngay trong tâm hồn mỗi người và trong các môi trường sinh hoạt của con người, trong Giáo hội và ngoài xã hội. Môi trường nào cũng có thiện ác.

Thiện ác là hai mãnh lực nằm trong lòng mỗi người và cuộc đời. Chính thánh Phaolô đã nói lên cuộc chiến đấu nội tâm này như sau: “Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 1,18-19).

Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con vượt thắng mọi cám dỗ, luôn gìn giữ tâm hồn thanh sạch, để xứng đáng chung hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Trả lời