Ngày 29.07.2018: Hãy cho kẻ đói ăn

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 1-15.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

HÃY CHO KẺ ĐÓI ĂN

Phép lạ hóa bánh ra nhiều trong bài Tin mừng hôm nay, là hình bóng của bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu thiết lập. Người đã biến những tấm bánh làm từ những hạt lúa mì nhỏ bé, biến chất rượu làm từ những trái nho, cùng với lao công mồ hôi khó nhọc của con người trở thành Mình Máu của Người, là lương thực nuôi dưỡng toàn thể nhân loại.

Mình Thánh Chúa được ban tặng phân phát để nuôi dưỡng cả thể xác lẫn linh hồn nhân loại qua mọi thời, và mọi người được mời gọi để lãnh nhận.

Xin cho mỗi chúng con luôn sẵn sàng góp phần bé nhỏ của mình trong công việc phục vụ anh em nghèo đói chung quanh chúng con. Amen.

Trả lời