Ngày 12.07.2018: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 7-15.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở tất cả những ai đang thi hành sứ vụ mang Chúa đến cho người khác. Những chỉ dẫn nhập môn cho các Tông đồ khi thi hành sứ vụ tập trung vào việc thực thi sứ mệnh kiến tạo an bình và thực thi lòng quảng đại. “Các con lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không.” Bởi vì, chính Thiên Chúa mới là Chủ vườn, còn chúng ta chỉ là kẻ gieo hạt. Thế nên, không nhất thiết phải chú trọng hiệu năng nhưng hãy quảng đại gieo hạt bình an và hy vọng rồi chính Thiên Chúa sẽ cho trổ hoa kết trái.

Trả lời