Ngày 10.07.2018: Góp phần xây dựng Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 9, 32-38.

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người Biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

GÓP PHẦN XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI

 Người ta kéo đến với Chúa ngày càng đông. Họ đến mang theo những khốn khó của cuộc đời để mong Người trợ giúp. Ai trong chúng ta cũng ít nhiều từng thấy mình cô đơn, cùng khổ, chán chường… “Chúa Giêsu động lòng xót thương” trước nỗi khốn khổ của con người. Ngài đã yêu cầu phải có thêm thợ gặt. Lời mời gọi ấy không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu xin Chúa Cha sai ai đó đi vào cánh đồng ấy nhưng là chính mỗi người chúng ta góp sức mình vào việc chia sẻ những khốn khó của cộng đoàn đức tin.

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Khi dấn thân chia sẻ trách nhiệm với cánh đồng Giáo hội chính là lúc giúp cho mình, cho người canh tân đời sống đức tin và thắt chặt tình huynh đệ. Xin Chúa giúp con trở nên thợ lành nghề của Chúa.

 

Trả lời