Ngày 08.07.2018: Tin vào Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 6, 1-6.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

TIN VÀO THIÊN CHÚA

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIV thường niên hôm nay mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin luôn thúc bách chúng ta sống những gì Thiên Chúa truyền dạy và giúp chúng ta luôn biết đặt cuộc sống của ta vào kế hoạch yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa chỉ triển nở nếu con người biết đón nhận. Niềm tin sẽ dẫn chúng ta đến việc cảm nghiệm những điều phi thường trong cuộc sống. Thiếu vắng niềm tin là một cản trở lớn để cho ân sủng của Thiên Chúa đến với con người. Vì người dân làng Nadarét, thành kiến và không tin vào quyền năng của Thiên Chúa, nên khi trở về quê nhà, Chúa Giêsu đã không thể thực hiện phép lạ nào tại đó. Xin cho mỗi chúng ta được vượt qua những thành kiến nghi ngại, biết đặt trọn niềm tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, hầu luôn đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống.

Trả lời