Ngày 07.07.2018: Bên trong – bên ngoài

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 9, 14-17

Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người Biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

BÊN NGOÀI – BÊN TRONG

Ngày nay, giữ chay hình thức hay giữ đạo hình thức vẫn là cám giỗ dễ dãi và thậm chí là vũ khí để đả kích nhau giữa cộng đoàn. Trích đoạn Tin mừng một lần nữa nhắc nhở rằng Đức Giêsu không phải luôn luôn hiện diện cách hữu hình với các môn đệ. Nhưng Người cũng hiện diện cách mới mẻ. Người môn đệ cũng được mời gọi canh tân niềm tin cũng như cách thể hiện niềm tin của mình mỗi ngày. Canh tân để được nếm thứ rượu mới là hoan lạc và bình an mà Chúa hứa ban cho những kẻ tin và theo Người.

Xin Chúa cho mỗi người biết nhận ra những dấu chỉ mới mẻ trong niềm tin của anh chị em để củng cố và xây dựng niềm tin trong cộng đoàn được mới mẻ và sống động để sẵn sàng đón nhận rượu mới ân huệ Chúa ban mỗi ngày.

Trả lời