Ngày 06.07.2018: “Ta đến kêu gọi người tội lỗi”

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 9, 9-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người Biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

TA ĐẾN KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI”.

Ngay cả khi bị những người Biệt phái phê phán về thái độ của mình, Đức Giêsu vẫn không vì thế mà loại trừ họ khỏi lòng bao dung thương xót của Người. Lời của Người là lời mời gọi, không loại trừ bất kể ai trong bàn tiệc của Người. Những người Biệt phái cũng được mời gọi nếu như họ ý thức được thân phận yếu hèn của họ và quyết tâm thay đổi. Nếu muốn, họ có thể ngồi ngay vào bàn của Đức Giêsu và dùng bữa với Người. Họ cũng có thể loại trừ chính họ khi chọn không vào chung bàn với Người. Nhưng Đức Giêsu không loại trừ bất cứ ai. Chúng ta có đang xầm xì loại trừ ai ra khỏi cộng đoàn đức tin của chúng ta chăng? Và giữa bàn tiệc cuộc đời, ta có mời Chúa cùng hiện hiện không?

Trả lời