Ngày 04.07.2018: Dám tin – dám từ bỏ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 8,28-34.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.

Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?”

Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”.

Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.

Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

DÁM TIN – DÁM TỪ BỎ

Hôm nay, thánh Matthêu tường thuật một câu chuyện buồn. Đức Giêsu đã thi thố quyền năng của Thiên Chúa và bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc xua đuổi ma quỷ, đem lại an bình cho dân làng. Chính dân làng ra nghênh đón vì nhận biết quyền năng và vị thế của Người. Nhưng họ đã mời Người rời đi, vì sợ bị thất thoát của cải.

Chính Chúa Giêsu yêu thương và ban cho ta, cho gia đình chúng ta cuộc sống tròn đầy. Ai cũng muốn điều đó. Nhưng có chắc là ta dám đánh đổi của cải trần gian để chọn Chúa làm gia nghiệp hay không? Xin cho mỗi gia đình chúng ta dám tin vào Chúa.

 

Trả lời