Ngày 28.06.2018: Xây nhà trên đá

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 7, 21-29.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. …

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Xuất khẩu lao động là việc thường thấy ở các quốc gia nghèo. Chuyện này cũng xảy ra nơi làng quê Việt  Nam. Vì gia cảnh nghèo, ngoài việc bươn trải khắp nơi, nhiều người còn đi xuất khẩu lao động để kinh tế gia đình ổn định hơn. Công việc khiến họ phải bỏ lại vợ con, gia đình và người thân trong một thời gian dài. Dầu vậy, rất nhiều trong số đó, khi trở về làng quê thì cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Hạnh phúc cũng vì thế mà đổ vỡ. Vậy thử hỏi: lấy nhau để làm gì? Kiếm tiền để làm gì?

Chẳng phải chúng ta làm tất cả vì mong muốn có hạnh phúc đó sao? Vậy kiếm tiền để mất hạnh phúc thì kiếm làm chi! Rõ ràng, tiền bạc là vật ngoài thân, tuy nó quan trọng. Hạnh phúc mới gắn  liền và khiến cuộc sống thăng hoa. Vậy chớ xây dựng trên cái mau qua mà hãy tìm điều vĩnh cửu. Điều vĩnh cửu của hôn nhân không chỉ hạnh phúc đời này mà cả đời sau nữa.

Trả lời