Ngày 27.06.2018: Gia sản của cha mẹ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 7, 15-20.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

GIA SẢN CỦA CHA MẸ

Gia tài và sự nghiệp của cha mẹ là gì? Phải chăng là tiền vàng hay những căn nhà đồ sộ hoặc nghề nghiệp danh vọng? Không, gia tài và sự nghiệp của cha mẹ là những đứa con. Đứa con là của để dành của cha mẹ. Con cái là hạnh phúc của cha mẹ.

Bởi vậy, vợ chồng bây giờ là hoa trái và hạnh phúc của cha mẹ mình thế nào thì đôi bạn mới bước vào đời sống hôn nhân cũng hãy chuẩn bị một mảnh đất màu mỡ sao cho có quả tốt. Quả đó chính là đứa con mình sinh dưỡng sau này. Tiến trình đó bắt đầu từ ngay bây giờ, khi ta chưa có con.

Lạy Chúa, xin cho các cha mẹ trẻ biết cách trồng con mình ngay khi chưa thiết lập gia đình và chưa có con.

 

Trả lời