Ngày 25.06.2018: Xét mình hằng ngày

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 7, 1-5.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

XÉT MÌNH HÀNG NGÀY

Kitô hữu được giáo dục một hói quen tốt lành là xét mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Đó là cách để lấy cái đà ra khỏi mắt mình. Khi nhận thấy những khiếm khuyết và lỗi lầm của mình, con người trở nên khiêm nhường và khoan dung hơn. Từ đó, chính họ biết trao cho người khác niềm hy vọng. Điều này là một cách tốt để khắc phục tính cách xét nét và tiểu tiết của người Việt Nam, vốn xưa quẩn quanh lũy tre làng. Quẩn quanh thì thiếu thông tin nhưng lại thừa cơ hội để nhìn và xét nét nhau.

Lạy Chúa, xin giúp cho các cha mẹ trẻ biết tạo thói quen xét mình mỗi tối để từ đó, chính họ biết cách chia sẻ cho con cái mình kinh nghiệm sám hối này.

Trả lời