Tổng tu nghị Dòng Ngôi Lời

 

Tổng tu nghị Dòng Ngôi LờiNEMI. Tổng tu nghị thứ 16 dòng Ngôi Lời đã khai diễn hôm chúa nhật 17-6-2018 tại trung tâm Nemi của dòng cách Roma 30 cây số về hướng nam và kéo dài 4 tuần lễ, và có chủ đề là ”Từ mọi dân nước và ngôn ngữ chia sẻ cuộc sống và sứ mạng liên văn hóa”.

Tham dự khóa họp có 130 đại biểu của hơn 6 ngàn tu sĩ toàn dòng đang hoạt động tại 67 quốc gia trên thế giới, trong số này có 70 Bề trên và 40 đại biểu của 57 tỉnh dòng. Về phía Việt Nam, có Cha Bề trên giám tỉnh và hai đại biểu từ Việt Nam. Ngoài ra cũng có cha Đinh Đức Quang, gốc Việt Nam, hiện là Bề trên tỉnh dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ.

Ngày 22-6, Tổng tu nghị sẽ được ĐTC tiếp kiến tại Vatican, hôm sau ngày viếng thăm của ngài tại Genève, Thụy Sĩ.

Ngoài ra, theo chương trình ngày 4 tháng 7, Tổng tu nghị sẽ bầu Bề trên Tổng quyền mới với nhiệm kỳ 6 năm. Trong số các tham dự viên có 118 người từ hơn 80 nước có quyền bỏ phiếu. Có 14 tu sĩ tham dự Tổng tu nghị này với tư cách tham dự viên, hai nữ tu dòng Ngôi Lời, cùng với 2 phụ nữ và 2 nam giáo dân thuộc các tổ chức giáo dân Ngôi Lời (Web SVD 18-6-2018)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời