Ngày 16.06.2018: Sống trung tín

 

 Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 33-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

SỐNG TRUNG TÍN

Lời thề không phải chuyện đùa. Đã thề thì cần phải thực hiện và lời thề thì phải thực, nhất là lời thề nhân danh Chúa, Đấng Chân Thật. Thề mà không thực hiện chúng ta chuốc án phạt vào thân. Có thể, đó chỉ là sự áy náy lương tâm hoặc mất uy tín nhưng rất có thể, chúng ta sẽ mất hạnh phúc vĩnh cửu nếu thề nhân danh Chúa. Bởi vậy, cần suy nghĩ chín chắn trước khi thề ước và cũng cần nghiêm cẩn thực hiện.

Lời thề hôn nhân cũng thế. Đôi bạn thề hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn. Lời thề này có tính linh thánh không phải chuyện đùa. Bởi vậy, trước khi tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần tìm hiểu nhau cách kỹ lưỡng đồng thời tham dự khóa học giáo lý hôn nhân cách đầy đủ để hiểu về đặc tính và ơn gọi mình sẽ sống và đảm nhận.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn đang trên con đường tiến tới xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trả lời