Ngày 14.06.2018: Chúa giàu lòng thương xót

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Đức Giêsu mời gọi môn sinh cần phải sống công chính hơn các Kinh sư và pharisêu. Vậy, sự công chính của kẻ tin vào Chúa Kitô khác thế nào?

Sự công chính của kẻ tin vào Chúa Kitô là sự công chính của kẻ mưu tìm thực thi ý Chúa hơn là tuân giữ lề luật. Đó là tâm thế của một kẻ tự do trong tình yêu để kiếm tìm hạnh phúc trọn hảo hơn là giữ luật vì sợ Chúa phạt. Chúa không phải là quan tòa cay nghiệt nhưng Ngài là Đấng giàu lòng xót thương.

Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong việc gìn giữ tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân.

Trả lời