Ngày 06.06.2018: Sự sống đời sau

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 18-27.

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con.

Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời.”

SỰ SỐNG ĐỜI SAU

Quan niệm của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng dân gian cho rằng: sống sao chết vậy, dương sao âm vậy. Chính vì thế, nhiều chuyện mê tín xảy ra như đốt vàng mã, chiêu hồn…

Tuy nhiên, kẻ tin vào Chúa luôn xác tín rằng, bên kia sự chết là cánh cửa của sự sống đời đời. Nơi đó, hết thảy chúng ta hoan ca trong tình yêu và sống trong thân tình với Thiên Chúa và với nhau. Nơi đó không còn chuyện xây dựng gia đình. Chính bởi lẽ đó, ngay đời nay, ta sống cho đáng sống và sống tròn đầy bởi vững tin: Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết.

Trả lời