Ngày 25.05.2018: Tính bất khả phân ly của hôn nhân

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 1-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

TÍNH BẤT KHẢ PHÂN LY CỦA HÔN NHÂN

Sợ hôn nhân, thích làm mẹ đơn thân, sợ có con.vv.. Tất cả chỉ vì quan niệm và cách nhìn về hôn nhân đã bị lệch lạc.

Ngày nay, nhiều người, vì đã được xã hội chấp nhận, nên họ cứ lấy vợ lấy chồng rồi sau đó ly dị cũng chẳng sao. Một sự lựa chọn thiếu trách nhiệm.

Hôn nhân Kitô giáo thì khác. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn một lần và dứt khoát. Lựa chọn một lần cho mãi về sau không chia lìa. Tất cả vì, ngay từ ban đầu, hôn nhân phát xuất từ Thiên Chúa. Hôn nhân biến hai thành một xương một thịt. Đó là tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo.

Trả lời