Ngày 24.05.2018: Huấn luyện lương tâm

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 9, 41-50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

HUẤN LUYỆN LƯƠNG TÂM

Để phát triển gia đình và đất nước, đôi khi, chúng ta cần phải loại đi một cái lợi nào đó trước mắt để có được cái lợi lâu dài. Thảm họa Formosa là một mình chứng. Nếu chỉ vì chạy theo sự tăng trưởng GDP thì thảm họa về sau sẽ vô cũng khốn khổ.

Đời thường đã vậy, đời sống tâm linh còn đáng quý hơn tại sao ta không biết trân trọng và gìn giữ. Những gì làm nguy hại cho đời sống tâm linh, dù làm ta thoải mái vui thích cũng nên can đảm vượt qua. Điều này phải khởi sự từ gia đình. Gia đình là môi trường đầu tiên tập thành thói quen đúng đắn và huấn luyện lương tâm con cái.

Ước gì, những cha mẹ trẻ biết tự đào luyện cho mình hầu mong có khả năng giúp con mình có khả năng phân định đúng đắn theo Thần Khí.

Trả lời