Ngày 18.05.2018: Trách nhiệm của tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”…

TRÁCH NHIỆM CỦA TÌNH YÊU

Thánh Phêrô đảm nhận vai trò đại diện Chúa Kitô để chăn dắt đoàn Chiên Chúa bởi tình yêu. Thánh nhân chăm sóc đoàn chiên không như người làm công nhưng vì yêu tất cả những gì thuộc về Chúa và làm cho đoàn chiên ngày càng thêm lớn mạnh.

Các bậc cha mẹ cũng thế, dù không đảm nhận vai trò Phêrô nhưng đảm nhận vai trò người đứng đầu gia đình. Mỗi người hãy dùng tình yêu và chăm sóc và thăng tiến đời sống gia đình để mỗi gia đình trở thành Giáo hội tại gia.

Trả lời