Ngày 16.05.2018: Xin Chúa đỡ nâng

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

XIN CHÚA ĐỠ NÂNG

Gia đình trẻ trong thời đại kinh tế khủng hoảng vốn đầy áp lực. Công việc, học hành cuốn mọi thành viên trong gia đình khiến họ không còn thời gian dành cho nhau. Đây là một mối nguy cho sự đoàn kết và hợp nhất trong gia đình. Không nhất thiết là có cãi cọ gia đình mới bất ổn, nhưng ngay cả cái không ồn ào của xã hội hiện đại khiến cho họ không thấy mình thuộc về nhau. Đó là sự cô đơn khủng khiếp chúng ta cần lướt thắng để biết chọn đâu là giá trị của công việc và học hành. Học để làm gì? Làm việc để làm gì?

Tất cả mọi việc ta thực thi chỉ vì hạnh phúc. Ta chắc chắn chẳng đủ sức để bảo tồn hạnh phúc gia đình. Nhưng như Đức Giêsu, hãy ngước mắt lên trời cao mà xin: lạy Cha, xin hãy gìn giữ mọi thành viên gia đình con trong tay Cha. Xin cho gia đình chúng con hòa hợp để nụ cười tình yêu mãi nở trên môi.

Trả lời