Ngày 12.05.2018: Đấng Bảo Trợ

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 23b-28

Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy “.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

ĐẤNG BẢO TRỢ

Đường đời gian truân bất trắc, sao ta có thể cam kết sống với nhau tới ngày lìa thế? Có lẽ ý thức được điều đó nên ngày nay hầu hết các nước chấp nhận cho ly dị. Càng ly dị nhiều khiến hôn nhân càng mỏng manh và người ta ít tiến tới hôn nhân. Nhưng khác hơn, hôn nhân Kitô giáo luôn có một Đấng  đi cùng và bảo trợ cho chúng ta là chính Đức Kitô. Chúng ta sẽ có mọi sự khi có Người ở bên. Chúng ta sẽ có mọi sự khi kêu xin với Cha nhờ danh người. Danh Người là bảo đảm cho chúng ta. Bảo đảm ngay cả hạnh phúc vĩnh cửu là ơn cứu độ như thánh Phêrô tuyên bố: trên trời dưới đất không có danh nào được ban cho con người để chúng ta nhờ vào đó mà được ơn cứu độ ngoài danh Giêsu Kitô.

Trả lời