Ngày 03.05.2018: Thấy Chúa trong gia đình

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. …

THẤY CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

 Thánh Philipphê đã xin thầy Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha và nhận được câu trả lời: Thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Đến lượt ngài, ngài cũng là một con người giới thiệu cho người khác biết về Chúa Cha khi giới thiệu họ gặp gỡ Đức Giêsu với lời mời gọi hãy đến mà xem. Ước chi, hôm nay những ai đến mà xem các gia đình Công giáo, họ thấy được Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của mọi gia đình, nguồn mạch của mọi tình phụ tử.

Trả lời