Ngày 28.04.2018: Họa ảnh của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 7-14

.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.”

HỌA ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở nên một Kitô khác để loan báo cho nhân loại về Thiên Chúa Cha. Như vậy, mỗi lần sống không xứng danh Kitô hữu, chúng ta đang làm méo mó đi hình ảnh của Thiên Chúa.

Cách riêng, các bậc cha mẹ Kitô hữu còn trở nên họa ảnh để nói về Thiên Chúa cách đặc biệt hơn khi sắm vai cha mẹ bởi Thiên Chúa đã tự xưng là Cha và Mẹ của chúng ta như chúng ta gặp thấy trong Thánh kinh. Lạy Chúa, xin cho con cái được gặp thấy Chúa nơi các bậc cha mẹ của mình.

Trả lời