Ngày 27.04.2018: Tự hào vì là con Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 1-6

.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

TỰ HÀO VÌ LÀ CON CHÚA

Chưa từng có người sáng lập tôn giáo nào dám tự nhận mình là đường, là sự thật và là sự sống như Chúa Giêsu của chúng ta. Sở dĩ Người là đường, là sự thật, là sự sống vì Người là căn nguyên của mọi căn nguyên. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chính Người không những chỉ cho ta con đường, nhưng còn là con đường để ta bước lên và đến cùng Thiên Chúa, Cội Nguồn Sự Sống.

Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong gia đình trở thành những con người dìu nhau bước đi trên con đường Giêsu, đường cứu độ. Amen.

 

Trả lời