Ngày 23.04.2018: Cửa dẫn vào sự sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

… Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

CỬA DẪN VÀO SỰ SỐNG

Chúa Giêsu là cửa để cho đoàn chiên ra vào. Chiên qua cửa Giêsu thì bước vào cõi sống, cõi sống thiên thu. Cũng vậy, các bậc làm cha mẹ, nhất là những ai chuẩn bị sinh con, hãy tự đào luyện sao cho mình trở thành những cánh cửa dẫn đưa con cái mình tới sự sống. Sự sống không đơn thuần là sống theo bản năng nhưng dẫn con cái đến với Chúa để đón nhận sự sống thần linh.

Lạy Chúa, xin thương giúp các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái mình.

Trả lời