Ngày 22.04.2018: Đấng chăn chiên lành

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 11-18

.Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.

Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại.

Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH

Đức Giêsu là mục tử tốt lành – mục tử hy sinh tất cả cho đoàn chiên.

Cha mẹ, những hiện thân của mục tử tốt lành, đang ngày ngày sắm vai khi yêu thương, giáo dục con cái mình trở nên những người tốt và sống đức tin.

Bởi vậy, trước khi bước vào hôn nhân, các bạn trẻ hãy chân nhận con cái là ân phúc. Khi sống giai đoạn đầu hôn nhân, hãy hân hoan đón nhận con cái dù chúng lành lặn hay khiếm khuyết. Khi con cái lớn khôn và có gia đình hãy là những cố vấn cho các con sống tinh thần mục tử Giêsu.

Lạy Chúa, xin chúc phúc cho các đấng bậc sinh thành của chúng con.

Trả lời